Disclaimer

    DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.ontspannenwandelen.nl) en de Ontspannen Wandelen App zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website en/of de app, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Ontspannen Wandelen streeft ernaar op deze website en in de app altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ontspannen Wandelen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website en de app is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ontspannen Wandelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en/of de app en evenmin voor het niet goed functioneren van de website en/of de app.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Ontspannen Wandelen en de gebruiker van de website en/of de appontstaan.

E-mail
Ontspannen Wandelen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Ontspannen Wandelen te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks
Deze website en/of de app kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Ontspannen Wandelen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Ontspannen Wandelen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Ontspannen Wandelen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Ontspannen Wandelen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Winkelwagen